Rådmand

Niels Bell

Skole & kulturforvaltningen

Godthåbsgade 8

9400 Nørresundby

                                                            Aalborg d. 17/12 04   

Kære Niels Bell

 Vi undrer os stærkt over, at der nu dagen efter vores møde for første gang er begyndt, at blive aktiviteter i Tranumparken 18 om formiddagen blandt den østlige forenings kvinder

 Vi vil minde dig om at Erik Christensen og Lis Westergaard har haft møde med den østlige forening og har orienteret foreningen om naboklagens indhold.

Ideen om uanmeldte tilsyn har naturligvis ingen virkning, hvis dine embedsmænd går rundt fortæller foreningen, at vi har gjort opmærksom på det lave aktivitetsniveau, og at de aktiviteter der foregår i foreningen ikke svarer til det, foreningen udgiver at beskæftige sig med. Når det er tilfældet har konklusionen på gårdsdagens møde ingen mening overhovedet. Vi synes ikke, det er en hæderlig fremgangsmåde dine embedsmænd anvender i denne sag? Og vi føler os ærligt talt gjort til grin.  

 Vi vil i næste uge formulere en klage til tilsynsrådet. Og på længere sigt må vi have en offentlig debat om skole og kulturforvaltningens måde at behandle beboerne i Tranumparken på. Endvidere bør vi naturligvis tage en debat om den måde skole og kulturforvaltningen forvalter folkeoplysningsloven og de offentlige skattekroner på.

 M.h.t. den aftalte henvendelse til undervisningsministeriet vil vi ikke anmode om denne længere. Vi føler at det er bedre at tage klagevejen hele vejen op - om nødvendigt til øverste instans.