En afviklingsfond baseret på værditilvæksten i den grønlandske økonomi

Oplæg til medlem af selvstyrekommissionen Finn Lynge (2003) - det vil tage mellem 40 og 50 år at gøre Grønland økonomisk uafhængigt - alt andet lige.