Medarbejderdeltagelse stresser ikke

I en artikel I den snart korrekte livsstilsavis 'Information' d. 8/10 udtaler en såkaldt 'livsstilscoach' Sofia Manning sig om arbejdspladsdemokrati på en måde, der vil få arbejdsgiverne til at gnide sig I hænderne. Folk bliver stressede, hvis de inddrages for meget, skriver dette livsstilsorakel. Hendes uagtsomme vrøvl går stik imod al forskning på området. For hvis folk er stressede? Hvordan kan det så være, at forskning viser:

- at sygefraværet mindskes i virksomheder med deltagelse i beslutningsprocesser og ejerskab.

- at medarbejderne føler sig mere 'committede', når de selv kan arrangere og tilrettelægge ting (det har man da vidst siden de ældgamle Hawthorne-eksperimenter, og landmanden ved det også, køerne bliver glade, når de får lov til at ’muhe’ i takt til mere musik i kostalden).

- at resultaterne på bundlinjen og arbejdsproduktiviteten stiger, når medarbejderne inddrages.

Er det stressede medarbejdere, der opfører sig sådan, Sofia Manning? Og så den virkelige fadæse. Sofie har aldrig mødt en arbejdsplads, hvor folk bliver stressede af mangel på arbejdspladsdemokrati? Ja så er det i alt fald ikke på universiteterne hun har arbejdet eller studeret? For i takt med afskaffelsen af medarbejderstyring og deltagelse på Uni, er folk netop blevet mere stressede. Klagerne lyder på, at der ikke mere tages hensyn til deres meninger.