Socialisme og selvforvaltning

Fire foredrag om Nordisk Socialisme med udgangspunkt i Pelle Dragsteds værk med samme titel.