Nordisk Socialisme

Forelæsningsrække på Folkeuniversitetet i Aalborg

Socialisme og selvforvaltning (Gorm Winther)

- Paradoks: medarbejderejede virksomheder og kooperativer mestendels en succes og alligevel er der så få af dem

- Et marxistisk svar på paradokset

- Marxismens dilemma (Plan - marked, Centraliserng versus decentralisering, nationaliserng er ikke det samme som socialisering, arbejdets fremmedgørelse, statens bortvisnen)

- Økonomisk teori om medarbejderstyrede virksomheder 

- Komparative empiriske analyser

-Den jugoslaviske arbejderselvforvaltning

 

 


 

Socialisme og selvforvaltning