Nordisk Socialisme - på vej mod en demokratisk økonomi

Dragsteds afsluttende strategier i bogen anviser nogle startbaner for en udvikling, hvor praksis skal have forrangen. Ingen kan i dag sige, hvordan udviklingen fremover vil gå, men uden visionær ideologi kommer vi ingen vegne i praksis.

Som alle gode bøger efterlader Pelle Dragsted læseren med en masse tanker og ideer. Sådan skal det være. Der er behov for at tænke store tanker midt i de mange enkeltsagers tyranni, der præger den identitetspolitiske del af venstrefløjen i dag.

Den store debat, socialismekontroversen genoplives med Dragsteds bog. Plan-markedsdebatten, kritikken af den tidligere ”virkeliggjorte socialisme” i Østeuropa, der i virkeligheden ikke var socialisme men Etatisme, begrebet Samfundseje, det spirende erhvervsdemokrati indenfor rammerne af det kapitalistiske samfund og strategidiskussionen. Det er der alt sammen - det er nu, der skal tænkes spændende og nye tanker, det er nu der skal skabes viden på grundlag af videnskabelighed og studier, fremfor indholdsløse sætninger og letkøbte holdninger i telegramstil på facebook.     

https://solidaritet.dk/skribent/gorm-winther/