Vi er ikke ude af krisen endnu

Hold da kæft, hvor vi gungrer?

Den økonomiske krise er ovre, og Danmark befinder sig for første gang i mange år i et økonomisk opsving. Det er ikke bare politikere, der gentager dette mantra, også nyhedsoplæsere i TV avisen har præsteret at fortælle os, at vi nu er ude af krisen. Men holder det? Er det ikke næsten, som da musen og elefanten på vej over en bro, får musen til at udbryde: ”Hold kæft, hvor vi gungrer”.  Dansk økonomi kan nyse det, den vil, og det uden, at det påvirker resten af verden. Andre store og ”gungrende økonomier” eksporterer fremgang eller tilbagegang til verdensøkonomien. Dette perspektiv synes helt at undslippe den offentlige debat herhjemme. Og det er temmelig underligt, for hvis vi f.eks. antager, at den hjemlige efterspørgsel øges med 1 % i USA og det skaber en vækst på 1.5 % i USA er det ikke bare her udviklingen er positiv. Som tidligere set følger vækstraterne i Tyskland, Japan, Danmark og OECD området med. Hvis Danmark derimod øger sin efterspørgsel tilsvarende, har det ingen global effekt eller effekt på de toneangivende økonomier overhovedet – Danmark er ikke på vej ud af krisen pga. den førte økonomiske politik, i stedet er der tale om det sædvanlige ridt på ryggen af de andre sammenholdt med, at vi nyder godt af Tysklands fremgang.    

Financial Times skrev om "rocket science" på de internationale finansmarkeder. Der hentydes her til matematiske modeller og simulationer anvendt i sofistikerede it-miljøer. Disse modeller danner grundlag for  beslutninger, hvor investorer opkøber for milliarder af dollars i risikable lån med henblik på at omskifte dem til komplekse investeringspakker, der indeholder ophobet gæld. Investeringspakkerne kan handles på finansielle markeder og kreditbureauer tildeler disse arrangementer topkarakterer. Pensionskasser og andre institutionelle investorer køber disse højrisikable pakker – markederne er på vej mod overophedning. Virker det ikke bekendt? Er det situationen i 2006 – 07, der er tale om her? Nej det er det ikke – artiklen daterer sig til d. 31/7 dette år (!). Flere advarende røster i forbindelse med tilsvarende ”investerings bobler” peger på, at det langtfra er sikkert, at 2008 ikke kan gentage sig.

De advarende røster med adresse til de politiske beslutningstagere peger for to måneder siden samstemmende på, at endnu en finansiel nedsmeltning vil kunne true stabiliteten i det globale finansielle system. Dette skyldes en kraftig stigning i risikobetonede banklån i det forløbne år. Centralbankerne pointerer, at dette sker på samme tid med et opsving i verdenshandelen i 2017, og et forbedret BNP i de fleste lande. Det er sidstnævnte, der motiverer til udspredningen af en overdrevet optimisme. To uger før G20 topmødet i 2017 påpeger ”Bank of International Settlements” (centralbankerne), at det er nødvendigt at holde de internationale finansielle markeder i skak, så endnu en konjunkturnedgang ikke sætter ind. Ti år efter 2007 kan det ikke udelukkes, at vi igen står med ”en boble”, der kan briste hvad øjeblik, det skulle være. Er vi igen på vej ind i en periode med usikkerhed pga. stigende gældsætning hos forbrugere og virksomheder? En del kunne tyde på, at myten om at vi er på vej ud af krisen er båret af en gældsfinansieret forøgelse af den samlede private efterspørgsel i de toneangivende økonomier – og det er det samme som at lade sit vand i bukserne i frostvejr, for varmen er kun midlertidig!

Men gældskrise og såkaldt finanskrise er kun et overfladefænomen – langt dybere ligger de virkelige problemer med en faldende profitrate globalt set – Danmark er her ikke en undtagelse. Profitraten falder ikke alene i makroøkonomien som helhed, den falder også i den reale sektor, der udbyder varer og tjenesteydelser. Når dette er tilfældet, bevæger den ophobede kapital fra tidligere produktive investeringer sig over i den finansielle sektor på jagt efter kortsigtede gevinster og yderligere værdiøgning gennem gældssætning og køb og salg af finansielle produkter.  

 Og går det så virkeligt så godt herhjemme. Ikke ifølge Handelsbanken der skriver, at industriproduktionen igen er inde i en skuffende udvikling. Industriens månedsindeks faldt med 0,8 % i juli, hvilket var svagere end den forventede fremgang i forhold til juni.  Måneden før faldt produktionen med 3,8 % i forhold til maj. Arbejdsløsheden viste et fald frem til januar 2016; siden er tallene steget igen frem til juni 2017, hvor ledigheden var 171.000 svarende til 5,7 pct. af arbejdstyrken. I resten af europæisk økonomi er det især sydeuropæiske lande, der har alarmerende høje arbejdsløshedstal spændende fra Portugal (9,4 %) til Spanien (11,7 %) og Grækenland (22,5 %). Tyskland vores største samhandelspartner ligger på 3.9 %, hvilket forklarer det vidt omtalte opsving for dansk økonomi – det er den tyske elefantøkonomi, der gungrer, og det smitter af på dansk økonomi, mens det går ud over de sydeuropæiske økonomier. Ser vi på perioden 2007 – 2016 er den årlige ledighed for det seneste opgjorte år 112.331 fuldtidsledige mod 73.144 i 2008 - året, hvor den såkaldte finanskrise satte ind. Arbejdsløshedstallene markerer at den internationale økonomiske krise endnu ikke har sluppet sit tag i dansk økonomi – og med advarende røster, der samstemmende peger på, at det såkaldte opsving er baseret på privat gældsfinansiering, og en potentiel ”finansboble” på vej er dansk økonomi langtfra ude af krisen.

Se:

http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/f1/0e/282882357022559985/b68907cf-216e-4d2c-97a3-7d6c57af03f7/RateofProfit.pdf

 

 

Seneste kommentarer

14.09 | 00:29

Af mit Hjerte: Tak.
-ingen reply er nødvendig.

06.11 | 16:56

Hej Jakob...godt at høre fra dig igen. Håber du har det godt. Mit nummer er +4550113533 eller vi kan tage et møde på skype. Min skypeadresse er gormwinther...hvad drejer det sig om

02.11 | 21:58

jeg har brug for din hjælp sikublock jakob knudsen 00299270905

20.02 | 15:54

I kløerne på mellemgaard vil jeg gerne snakke med dig om "what to do" Lischen Wirgowitsch, cand psych, tlf. 28357906

Del siden