Begivenhed i Europaparlamentet – det tredje internationale polarår.

Pressemeddelelse:

 Gorm Winther, Institut for Historie, internationale studier og samfundsforhold, Aalborg Universitet

 Mandag d. 26/2 2007 igangsættes det tredje internationale polarår i Europaparlamentet med en konference, der præsenterer en række udvalgte projekter der søsættes i forbindelse med polaråret. På konferencen præsenteres europæiske bidrag til polaråret og de strategiske udfordringer der ligger forude, ikke mindst på grund af de klimatiske ændringer der er åbentlyst til stede i Arktis. Konferencen arrangeres af ’European Science Foundation’ (ESF). I samarbejde med ’European Polar Board’, der også vil fremlægge hvilke støttemuligheder for den europæiske polarforskning der kan trækkes på.

Særligt vigtigt er naturligvis det europæisk-russiske samarbejde omkring polarårets forskningsprojekter og kommissionens bidrag til effektueringen af polaråret. Konferencen søges hold tværfagligt med introduktioner fra alle videnskabelige discipliner. En række problemstillinger diskuteres om eftermiddagen:

Indlandsisens og polarhavenes stabilitet

Samfund, økonomi, perceptioner og forventninger i polarregionerne.

Nye grænser for europæiske videnskaber i polarregionerne

Indenfor samfundsvidenskaberne præsenterer undertegnede et projekt som er igangsat med deltagelse af 18 samfundsvidenskabelige forskere fra Alaska, Canada, Grønland, Færøerne, Norge, Danmark, Finland og Rusland. Projektet ’The Political Economy of Northern Regional Development’ nyder støtte af Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram i 2007, og det søger ved hjælp af sammenlignede analyse at analysere de nordlige regioners økonomiske udvikling. Der fokuseres især på økonomiernes selvbårethed, klimaændringernes påvirkning af samfundene og de samfundsøkonomiske forhold. De basale problemer er fortsat, at nogle arktiske regioner er afhængige af ’moderøkonomierne’ i syd.

Projektet vil analysere to hypoteser:

arktiske regionaløkonomiers sammenlignende udviklingsevne kan forklares ved teori og metode indenfor feltet økonomiske systemer. Problemer og potentialer er derfor systemproblemer eller systempotentialer? I denne type analyse indgår systemisk klassifikation af de arktiske regionaløkonomier og tilvejebringelse af samfundsøkonomiske nøgleindikatorer og andre sociale indikatorer.

arktiske økonomiers udviklingsevne er begrænset af adgangen til ’levende’ og ’døde’ ressourcer, importafhængigheden og adgangen til fjerne eksportmarkeder, hvor de geografiske og klimatiske betingelser er en afgørende begrænsning på udviklingsevnen og udviklingspotentialerne? Adgang til og udvindingsmuligheder m.h.t. ’døde’ ressourcer, f.eks. olie og gas eller ’levende’ ressourcer, f.eks. torsk, der med klimaændringer får bedre formeringsbetingelser, antyder på sin side ressourcepotentialer? Den anvendte metode i denne del af analysen er afdækning af problemstillinger og potentialer m.h.t. ændringer i biodiversiteten, landskabs- og arealforandringer, ændringer af kyst og økosystemer og havtransport.

Seneste kommentarer

14.09 | 00:29

Af mit Hjerte: Tak.
-ingen reply er nødvendig.

06.11 | 16:56

Hej Jakob...godt at høre fra dig igen. Håber du har det godt. Mit nummer er +4550113533 eller vi kan tage et møde på skype. Min skypeadresse er gormwinther...hvad drejer det sig om

02.11 | 21:58

jeg har brug for din hjælp sikublock jakob knudsen 00299270905

20.02 | 15:54

I kløerne på mellemgaard vil jeg gerne snakke med dig om "what to do" Lischen Wirgowitsch, cand psych, tlf. 28357906

Del siden