Smart forretningsmand

Allerede i 2005 protesterede beboerne i Tranumparken Aalborg Øst til rådmand Niels Bell, og først i 2014 fandt kommunen endeligt ud af at den østlige forenings aktiviteter i Tranumparken 18 intet havde med folkeoplysning at gøre. At denne forening allerede i 2005 bedrev religiøs indoktrinering ignorerede kommunen under adskillige møder, fordi man var overbevist om at der kun foregik fritidsaktiviteter i form af sport fra adressen.

Se: http://nordjyske.dk/nyheder/klub-frataget-tilskud/907e4823-a05b-4abe-8feb-409a19d393f4/112/1513

Min artikel i 2005:

En smart forretningsmand, nogle kommunale embedsmænd og en rådmand har ødelagt hverdagen for beboerne i et fredeligt ’sølvbryllupskvarter’ i Aalborg Øst. Indtil 2004 levede beboerne i fred og ro med Karmelkirkens og Danske Baptisters spejderkorps center i Tranumparken 18, men det skulle ændre sig til det stik modsatte.

Forretningsmanden Bill Nielsen allierede sig i 2003 med en muslimsk indvandrerforening efter, at han har købt nr. 18. Han stiller Den Østlige forening’ i udsigt, at der skal etableres en moske på grunden, og lader dette meddele til teknisk forvaltning. I mellemtiden søger foreningen skole og kulturforvaltningen om støtte til et værested med henvisning til folkeoplysningsloven. Smart opstiller foreningen en oppustet aktivitetsplan og en oppustet medlemsliste, der accepteres af inkompetente embedsmænd i forvaltningen, uden at der føres tilsyn med, hvad der foregår. Den oppustede plan indeholder alskens aktiviteter morgen, middag og aften. Reelt er der tale at man har oprettet en muslimsk børnehave og et aktivitetscenter for unge mindre end 500 meter fra kultur- og foreningshuset ’Trekanten’, hvor indvandrere ville have en virkelig chance for at kunne blive integreret. Ikke nok med at skole og kulturforvaltningen rundhåndet strør om sig med skatteborgernes penge - man yder foreningen en årlig støtte på mere end 100.000 kr. til husleje og forbrug - så er denne støtte også et brud med skiftende regeringers integrationspolitik. Der er aldrig danske børn i foreningen, aldrig piger og stort set aldrig voksne til stede. Man ser kun en 10-15 drenge og unge, der ofte ikke er under voksenopsyn. I dagtimerne er der ingen i nr. 18. Beboere i kvarteret må døje med en forfærdelig larm sene aftentimer og i weekenderne. Der hersker til tider et stort svineri på grunden. Udenfor på gaden ligger knuste flasker, og stort set samtlige ruder i bygningen er slået ind. De ældste af børnene er ind imellem truende, hvis man beder dem dæmpe sig. Forbipasserende må finde sig i tilråb som ’fucking dansker’ og ’danskersvin’.

I virkeligheden har Bill Nielsen en helt anden dagsorden, som end ikke den Østlige forening kender til. Han vil lade 11 boliger opføre på grunden som ’tæt lav’ bebyggelse. Dette kræver imidlertid en ændring i lokalplanen. Embedsmænd i teknisk forvaltning er efterfølgende påfaldende ’venlige’ overfor forretningsmanden. Teknisk udvalg godkender, at der skal foretages en ændring i planen. Det hedder sig senere i en skrivelse, at denne ’forventes vedtaget ultimo 2004’, hvis Bill Nielsen kan tiltræde nogle ændringer i de indsendte byggeplaner. Dette foregår endnu før, at beboerne i kvarteret er blevet hørt om de fremskredne planer. Bill Nielsen afviser disse ændringer og truer med at gå tilbage til plan 1. Han anmoder igen om, at der etableres en moske - teknisk forvaltning føjer sig efterfølgende for forretningsmanden og godkender I stedet boligbyggeriet. Senere da der skal skiftes fjervarmestik ud i kvarteret får beboerne kendskab til, at der ikke skal lægges et nyt stik ind i nr. 18. Fra forsyningsvirksomhederne under Mariann Nørgård er det meddelt en ledende ingeniør, at der alligevel skal opføres boliger på grunden. Beboerne er stadig ikke orienteret fra kommunen.

Beboerne føler nu, at der er en sammenhæng mellem den østlige forenings tilstedeværelse i kvarteret og Nielsens byggeplaner, der i øvrigt ikke passer ind i kvarteret. Det kan ikke udelukkes at Nielsen satser på, at sætte beboerne under pres i forbindelse med høringen - godkender man byggeplanerne, kan man også slippe af med de unge. Beboerne iværksætter imidlertid to underskriftsindsamlinger, hvor næsten samtlige beboere i Tranumparken dels protesterer imod det misbrug af folkeoplysningsloven, som rådmand Niels Bell er ansvarlig for, dels også imod de fremskredne byggeplaner. Under høringen protesterer man også mod byggeplanerne. 

Efter møder med både rådmand Niels Bell og rådmand Henrik Thomsen er det klart, at kun Henrik Thomsen vil tage hensyn til beboernes protest. Han støtter beboernes forslag om, at der i stedet skal opføres en til to villaer, hvilket Bill Nielsen afviser. Lokalplanen ændres derfor ikke, og de larmende provokerende unge har fortsat deres ’fristed’ med kommunale støttekroner i ryggen. Bill Nielsens byggeplaner går i vasken, men alle er alligevel tabere.

En smart forretningsmand, nogle embedsmænd og skole og kulturrådmanden har imidlertid fået lov til at gå imod almenvellet i et fredeligt villakvarter. Flere beboere solgte deres huse i Tranumparken på grund af utilgivelig slaphed fra rådmandens og embedsværkets side!

Til rådmanden

Rådmand Niels Bell

Skole og Kulturforvaltningen

Godthåbsgade 8

Postboks 218

9400 Nørresundby

                                                Tranumparken d. 8/11 2004-11-08

Kære Niels Bell

Med henvisning til skrivelser dateret d. 19/10 og 28/10 d.å. kan det meddeles, at der ikke er noget, der tyder på, at der drives organiseret folkeoplysningsvirksomhed fra Tranumparken 18, hvor den Østlige eller Internationale Forening holder til med kommunens godkendelse. Dette fremgår allerede indirekte af den skrivelse, som vi sendte dig d. 14/10 og som fortsat ligger ubesvaret. Henvisningen til folkeoplysningsvirksomhed virker temmelig søgt, når det, der reelt er tale om er, at man har etableret en støjende børne- og ungdomsklub. Og det støjniveau og det manglende tilsyn, der har været fra de børn og unge, der har været omkring ejendommen Tranumparken tyder på alt andet end almindelig folkeoplysningsvirksomhed. 

 Det, at du ikke svarer på vores henvendelse, er vi flere beboere, der undrer os over. Vi vil naturligvis gerne punkt for punkt i vores henvendelse have et svar på de problemer vi rejser. Herunder naturligvis også hvad din forvaltning vil gøre for at føre et tilsyn, der sikrer at forudsætningerne for de bevilgede midler overholdes, samt sikrer at den almindelige fred og ro i kvarteret genoprettes?

Vi undrer os fortsat over, at en ejendomshandler Bill Nielsen overvejer at bygge om på grunden. Placeringen af Den Østlige eller Internationale forening på ejendommen på samme tid med, at der er en lokalplanvedtagelse i gang sætter beboerne herude under et uheldigt pres i forbindelse med høringen?

 Vi vil med dette gerne anmode om at få aktindsigt i sagen som tidligere anmodet i henvendelsen d. 14/10.. Vi ønsker, at der sendes kopier til en af de nedenstående adresser.

                                          M.v.h.

Knud Erik Lassen, Tranumparken 13

Seneste kommentarer

14.09 | 00:29

Af mit Hjerte: Tak.
-ingen reply er nødvendig.

06.11 | 16:56

Hej Jakob...godt at høre fra dig igen. Håber du har det godt. Mit nummer er +4550113533 eller vi kan tage et møde på skype. Min skypeadresse er gormwinther...hvad drejer det sig om

02.11 | 21:58

jeg har brug for din hjælp sikublock jakob knudsen 00299270905

20.02 | 15:54

I kløerne på mellemgaard vil jeg gerne snakke med dig om "what to do" Lischen Wirgowitsch, cand psych, tlf. 28357906

Del siden