Æret være Jensen.

For nogle dage siden fik en midaldrende herre på Østerbro en integrationsminister galt i halsen. Ikke at han døde af det, og heller ikke at han havde spist et forgiftet maltbolsje, som en ondsindet islamofob racist havde sendt ham. Men han nærer et pikeret had mod alt, hvad der er folkeligt. Under dække af rollen som barmhjertig samaritan udspyr denne kampklare farisæer som sædvanligt en sand asenkæft af eder og ’fatwaer’ fra det fashionable Østerbrokvarter. Lykkeligt befriet, som han er for den daniserede pøbels trængsler i almennyttige ghettoer, siver det ud mellem linjerne med selvgodhed, forloren arrogance og politisk korrekthed på andres vegne. ’Herre jemini’, de danskere, der bor på Nørrebro, i Nordvestkvarteret eller på Amager er sgu da alligevel så indskrænkede, at de end ikke mærker, at det er dem, den herskende klasse og dens småborgerlige epigoner læsser integrationsbyrden over på.

Carsten Jensen er som en prægtig påfuglehan, der skjuler sit hykleriske ”Klods Hans” image bag udfoldede lånte fjer. Siddende overskrævs med et fjollet grin på sin gedebuk sporer han flankerne, mens han udstiller sin herostratiske ”Halle-høj, her kommer jeg”. Når man hører denne brægende forkyndelse, må man uvægerligt søge flyverskjul. For enhver protest, der ser indvandringen som noget andet end en såkaldt ”flygtningekrise”, vil omgående blive sat på plads af denne pseudointellektualiserede selvpromoverede højeksistens på det østerbroske parnas. Luften er tyk med beskyldninger. De får selv en Recep Tayyip Erdoğan til at ligne en søndagsskoledreng i korte bukser med knæ klaprende som kastagnetter til tøndeslagning en iskold dag i februar. I solid afstand fra den ubegavede pøbel tilhører Jensen den eksklusive kreds af beboere på Frederiksberg og Østerbro, der bor et sted, hvor de heldigvis er befriet for pøblens trængsler med en mislykket integration. Det er ikke i disse kvarterer, man i praksis (!) fremmer integrationen af økonomiske immigranter, der af gode grunde vil have underbetalte jobs for ikke at forglemme snablen langt ned i de offentlige kasser. Hvem på Østerbro og Frederiksberg bekymrer sig om pøblens problemer – hvad rager det de korrekte og bedrevidende, at man i et alment boligbyggeri med et flertal af indvandrere end ikke må opstille et juletræ? Sjovt nok er det netop i disse fashionable kvarterer, man har den laveste andel af økonomiske immigranter med en ikke vestlig baggrund. Her praktiseres den kollektive fortrængning af den pristildelte TV serie ”Moskeerne bag Sløret”

Den herskende klasse nede i Europa og dens danske aflæggere ser ikke de samfundsøkonomiske fakta. Hverken klodens nordlige regioner eller lille Danmark kan løse alverdens fattigdomsproblemer. Ikke nok med, at de nordlige egnes økonomier belastes, hvor pengene kan gives bedre ud i nærområderne. Det er her, der er behov for udvikling fremfor en exodus af hidtil usete dimensioner – en emigration, der dræner udviklingsøkonomierne for human kapital og arbejdskraft. Det var Karl Marx, der blotlagde kapitalismens lovmæssigheder omkring en faldende profitrate og en reservearme af arbejde, der sikrer udbytningsgradens forøgelse kan modvirke den økonomiske krise. Intet under, at danske arbejdsgivere vil trykke lønniveauet med krav om mere indvandring. Det svirrer med tal om en kommende arbejdskraftmangel på helt op til 150.000. Og det i en tid hvor den kunstige intelligens og robotteknologi en gang for alle fjerner al menneskeligt arbejde indenfor de næste 30 år.

’Cityslickere’ med rod i det urbane småborgerskab og en rådvild venstrefløj gør fælles sag med arbejdsgiverkredse. Jensen ser ikke det inhumane i at invitere immigranterne fra en fattigdom til den næste. Han ser ikke, at hans indlæg repræsenterer den herskende klasses synspunkter, og at det fremmer højredrejningen fremfor religions- og kapitalismekritikken! Ære være Jensen, gid Jensen længe leve må… Jensen, Jensen, Jensen...