Medarbejderdeltagelse

Links til sider om medarbejderaktier, medarbejderejede virksomheder, medarbejderdeltagelse i beslutningsprocesser og finansiering, kooperativer, selvforvaltning. http://www.efesonline.org/servDA.htm

http://www.efesonline.org/BAROMETER/EN.htm