Ømuens 3. fase

Danmark har fire forbehold overfor unionen, og et af dem hedder at vi ikke deltager i ØMU'ens tredje fase?! Dermed er vi ikke forpligtigede m.h.t. konvergensindikatorerne, altså den der med, at Bruxelles kan fortælle os hvad offentlig budget-disciplin er for noget! Hvorfor i al verden dette skuespil? Vi kan ikke lade som om, vi er fuldgyldige medlemmer af EURO'en og og hermed ØMUens 3. fase - for det kræver en ny folkeafstemning. Det var den klare konsekvens af det nationale kompromis! Vi kan ikke tilslutte os finanspolitiske stramninger, fordi disse repræsenterer de krav, der stilles i forbindelse med at være med i 'Euroland'. Altså er vi fortsat ikke forpligtet før det danske folk siger ja til Euroen og ØMU'en - længere er den ikke. Det kan godt være, at nogle smarte jurister kan bøje det her, men det ændrer ikke på, at den politiske vurdering er klar - nej til alle de stramninger den europæiske elite vil påføre os. Flere amerikanske nobelpristagere i økonomi har advaret mod EUs kurs, vi KAN ikke spare os ud af krisen. De toneangivende lande skal føre en ekspansiv finanspolitik, det betyder UNDERSKUD og ikke balanceret budget. Sidstnævnte giver lidt... men netop alt for lidt hvad beskæftigelsen angår. Vi må ha' den folkeafstemning nu - nej til centralisme, topstyring, arbejdsløshed og stigende forarmelse blandt de beskæftigede. Det ligger i vore forbehold først i 90'erne. Farvel EU - det virker ikke..... handler det om at øge monopolkapitalernes profitter eller sikre den almindelige velfærd?