Slår Hvide i USA sorte ihjel?

Slår Hvide i USA sorte ihjel?

Den største voldelige trussel mod afroamerikanske samfund er ikke generelt set hvide mennesker. Tallene nedenfor viser dette, og der er med det valgte år ikke tale om en enlig svale; der er tale om en generel historisk tendens. Det er de sorte selv, der myrder medlemmer af egen race. Af det totale antal sorte dræbte i USA i løbet af de sidste 35 år er det kun en brøkdel, der er dræbt af politi og militær (Home Guard), og det er kun et lille mindretal af den hvide befolkning, der slår sorte ihjel. Denne tendens er tankevækkende set på baggrund af de seneste raceuroligheder i USA og demonstrationer herhjemme iværksat af socialliberale naivister fra bl.a. Det Radikale Venstre. Tællinger antyder, at langt hovedandelen af myrdede sorte mellem 1980 og 2008 blev myrdet af andre sorte.

FBI-statistik

Hvis man ser på FBIs statistikker over kriminalitet i USA får ”Black Lives Matter Bevægelsen” et tragikomisk skær. I ”Uniform Crime Report – Crime in the United States, 2018” offentliggjorde man detaljer om forskellige former for lovovertrædelser. Blandt de offentliggjorte resultater finder man udvidede dataindsamlinger på antallet af drab. Dataindsamlingen indeholder således detaljer om både ofre og mordere fordelt på alder, køn, race og etnicitet. Dataene opgøres som mængder pr. 100.000 tilhørende en bestemt gruppe, og vi kan således bl.a. også se antallet af mordofre fordelt på hvide og sorte (”afro-amerikanere”), og hvilken race de der har myrdet ofrene tilhører.

I 2018 viste FBI data, at sorte, der myrder hvide, er i overtal, når det kommer til en sammenligning med antallet af hvide, der myrder sorte (!). I tabellen femgår det, at der var 3.315 mordofre blandt 100.000 hvide, og de der myrdede de hvide i hovedsagen, var de hvide selv. Af de 3.315 hvide mordofre udgjorde deres mordere 2.677 myrdet af hvide, mens de sorte, der myrdede en hvid borger, var 514. Tilsvarende var der 2.925 sorte ofre, og igen var deres mordere i hovedsagen egen race (2.600), mens der kun var 234 hvide mordere.

Tabel 1: Hvide og sorte ofre pr. 100.000 tilfælde og deres mordere fordelt på race pr. 100.000

Ofre                         Total:                             Mordere:

                                                                    Hvide                  Sorte          Andre og ukendte

Hvide                 3.315                                   2.677                  514                 124

Sorte                  2.925                                   234                   2.600                91                                                                             

__________________________________________________________________________________

Kilder: https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2014/crime-in-the-u.s.-2014/offenses-known-to-law-enforcement/expanded-offense

https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2018/crime-in-the-u.s.-2018/topic-pages/tables/expanded-homicide-data-table-6.xls

Figurer følger nedenunder teksten

Det er med andre ord ikke korrekt at sige, at det i hovedsagen er hvide der myrder sorte; det er de sorte selv der er mordere, mens der kun var 234 drab begået af hvide mod sorte – dette er mindre end halvdelen af de sorte der har myrdet hvide (!) 

Figur 1 og 2 illustrerer tabellens tal for antallet af mordere, hvor søjlerne 2 og 3 i figur 1 illustrer de, der har myrdet medlemmer af den anden race henholdsvis den hvide og den sorte.

 

I figur to ses det tilsvarende igen på grundlag af tabel 1, at ca. 15% af drabene involverer en sort gerningsmand, mens kun 8% af mordene på sorte involverer hvide drabsmænd. Ca. 89% af samtlige mord på sorte pr. 100.000 er begået af sorte selv, mens ca. 81% af mordene på hvide er begået af hvide.

 

 Det skal dog siges at FBI’s data på nedskydninger med en dødelig udgang ifølge Washington Post ikke er fyldestgørende. Siden 2015 kunne det dokumenteres, at mere end halvdelen af de mord Washington Post kunne dokumentere ikke, var med I FBI’s statistikker, fordi lokale politistationer forsømte indberetninger.

Tallene er alligevel ganske tankevækkende når man ser på det uoplyste og fejlagtige i at hævde at der er grundlag for de mange påstande om at det hovedsageligt er hvide der myrder sorte pga. af racistiske motiver. Sandsynligheden for at trenden holder er sikkert også ganske stor.

Politibrutalitet

En særlig politibrutalitet, der peger i en anden retning end tallene her, kan naturligvis ikke udelukkes. Men så er det politivold, man protesterer imod, og denne har ikke entydigt med race at gøre – den kan i langt højere grad siges at have med klassetilhørsforhold at gøre. Politibrutalitet og nedskydning af strejkende arbejdere og antikapitalistiske demonstranter vendt mod den økonomiske og globaliserede orden i de kapitalistiske systemer eller i de tidligere statsliggjorte systemer i Østblokken og Kina har intet racistisk motiv.

Ifølge en Washington Post-database skød og dræbte politibetjente i USA ca. 1.000 i 2014. 18 betjente stod af samme grund over for mordanklager samme år. Næsten dobbelt så mange hvide amerikanere blev dræbt af politiet end sorte. Dette tal tager ikke højde for forskelle mht. det samlede antal af henholdsvis hvide og sorte – hvad politibrutalitet angår er sandsynligheden for at en sort udsættes for politibrutalitet, der involverer mord større end for hvide. Til gengæld ved vi ikke hvilken race politibetjentene tilhører. F.eks. var de fire betjente, der stod bag mordet på George Floyd to hvide, en asiatisk og en sort.

Hvis man ser på den racemæssige fordeling af dødsofre i Washington Post databasen udgjorde hvide 50% af disse ofre, mens sorte udgjorde 26%. Til sammenligning udgør hvide 62 procent af den amerikanske befolkning og sorte 13 procent. Når sorte amerikanere fortsat nedskydes i et uforholdsmæssigt højere antal, er det på grund af den lavere samlede befolkningsandel sådan, at sorte (pr. million indbyggere) dræbes af politiet i mere end det dobbelte af antallet af hvide amerikanere. Det samme med latinamerikanere, der også dræbes af politiet i en uforholdsmæssig hastighed.

Tabel 2: Dødsofre for politivold pr. million af befolkningen i 2014

                                           Sorte                  Latinoer            Hvide                 Andre

Antal dræbte total               1.291                  900                      2.468                  219

Antal dræbte pr. million          31                        23                        13                    4

(Antallet af ukendt race er 523)

_________________________________________________________________________________

Kilde: https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/

Det er der en forklaring på; når arbejderklassen og de fattige og udstødte befinder sig i ghettodannelser. Det uforholdsmæssige antal sorte dødsfald pr. million er i mindre grad et resultat af politiracisme end den relativt høje kriminalitetsrate i ghettoerne. Sorte og latinamerikanske mænd udsættes derfor hyppigere for voldelige arrestationer og i sidste ende politinedskydninger af den kriminelle.

Kilder:

https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2014/crime-in-the-u.s.-2014/offenses-known-to-law-enforcement/expanded-offense

https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2018/crime-in-the-u.s.-2018/topic-pages/tables/expanded-homicide-data-table-6.xls

https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1

Figur 2