De kristne stridsmænd

Med venlig hilsen til Eik Dahl Bidstrup formand for den såkaldte kristelige fagbevægelse, der i sin ledelse er repræsenteret ved en række højreorienterede fundamentalistiske kristne medlemmer af forskellige religiøse sekter som f.eks. pinsebevægelsen, apostolsk kirke, indre mission og andre. At man skummelt skjuler dette for sine medlemmer er en ting. Noget andet er at de forsøger at hindre kritikere i at ytre sig. De er imod homoseksuelle ægteskaber og de præker puritanisme og askese med krav om at sex kun kan praktiseres indenfor ægteskabet.  Det seneste jeg efter en debat med Bidstrup har været udsat for fra dette galleri af næstekærlige venlige mennesker er, at de har forsøgt miskreditere mig på mit institut. De går med andre ord ikke af vejen for at forsøge at overtræde grundlovens paragraf om ytringsfrihed, for de håber selvfølgeligt på, at de kan få lukket munden på mig ved at klage. Jeg må med sorg meddele, at disse fundamentalistiske religiøse meningsterrorister ikke vil få held med deres subversive lyssky aktiviteter. Måske vil det være en ide at lægge biblen til side og erstatte den med Karl Marx 's religionskritik. Som den hvidskæggede sagde det i sin "Indledning til kritik af den hegelske retsfilosofi" er den "religiøse lidelse på en og samme tid udtryk for en reel lidelse, og en protest imod denne.... Religion er folkets opium". Når religion er en nødvendig opium for masserne, skyldes det, det samfund, som de kristelige nyliberale ønsker at genrejse. Midt i den elendighed der følger af, at man har fået ødelagt den fagbevægelse, der i flere generationer har skaffet sine medlemmer ordentlig løn- og arbejdsforhold, kan den betrængte altid få lidt lindring for smerten, fremmedgørelsen og udnyttelsen som den frie markedsøkonomi påfører dem. Fusentasterier om et bedre liv i himmelen skal tjene til at få masserne til at glemme en rå Manchesterkapitalisme, for har man sin Gud glemmer man sit elendige jordeliv - det er godt vi har folk som Eik og KRIFA, der med smarte salgsmetoder ifølge nogle kilder stikker hænderne dybt ned i "kundernes" - undskyld medlemmernes lommer. Må Eiks Gud være med ham, selvfølgeligt afhængigt af hvilken sekt, det er, han nu tilhører; for ifølge egne udsagn skifter han mellem de fundamentalistiske sekter - man må håbe at det ikke sker så ofte som når vi andre skifter underbukser.

https://www.avisen.dk/ekspert-om-gule-fagforeninger-forretninger-der-snyl_455006.aspx 

https://piopio.dk/krifa-pinsekirke-indre-mission-og-anti-folkekirke 

https://piopio.dk/ingen-tal-fra-de-gule

https://www.avisen.dk/topposter-i-fagforening-gaar-til-hoejrekristne_249397.aspx 

https://www.avisen.dk/forsker-kristelige-gaar-en-svaer-tid-i-moede_273825.aspx